20 câu Kinh Thánh về sự cầu nguyện

HTTL Hà Nội- Đức Chúa Trời phán với chúng ta bằng lời của Ngài là Kinh Thánh. Các Cơ đốc nhân trò chuyện,tương giao với Chúa thông qua sự cầu nguyện. Cầu nguyện là một phần quan trọng không thể thiếu trong đời sống mỗi Cơ đốc nhân; chúng ta cầu nguyện bằng lời nói hoặc…

Đắc thắng tội lỗi

HTTL Hà Nội – Cơ Đốc Nhân cần nhận biết việc đắc thắng tội lỗi như một trong các mục đích sống của mình. Dù chúng ta sẽ không bao giờ giành được chiến thắng trọn vẹn hay hoàn hảo nhất (I Giăng 1:8) nhưng cần phải nhận biết rằng đắc thắng tội lỗi là một phần trong đời…

Xin Quý con cái Chúa tiếp tục cầu thay & dâng hiến giúp đỡ cháu Phước Ân sớm được hồi phục

HTTL Hà Nội – Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được từ anh Phước, bố cháu Phước Ân bị bỏng 80%: “Tình trạng sức khỏe cháu Phước Ân đã có những bước tiến triển tốt. Xin Hội Thánh nhớ đến cháu và gia đình trong sự cầu nguyện.” Ngày 13/4/2015, Hội Thánh Tin Lành…