Cầu nguyện đầu năm 2015

HTTL Hà Nội – Trong ba ngày mồng một đến mồng ba tháng một năm 2015 Hội Thánh Tin lành Hà Nội đã tổ chức ba buổi cầu nguyện đầu năm với sự tham gia đông đủ của Mục sư Quản nhiệm, Mục sư Phụ tá, Ban Chấp sự, Ban điều hành các ban ngành…

Lắng nghe tiếng Chúa

HTTL Hà Nội –  Hãy “đột phá” đời sống của bạn để trở lại với một điều căn bản của một môn đồ vì một môn đồ của Chúa Giê-xu là nghe được tiếng Ngài. Hãy cùng tham dự với chúng tôi. Tiên tri Ê-sai đã khuyên mọi người nghe sự cảnh báo từ ông,…

“Hãy bước đi theo Đức Thánh Linh” – Buổi Kiêng ăn & Cầu Nguyện – 28/6/2014

HTTL Hà Nội – Giữ vừng bầu khí yêu thương nóng cháy với Chúa, nối tiếp buổi Kiêng ăn & Cầu nguyện cho đất nước (17/5/2014) các tín hữu HTTL Hà Nội tiếp tục sâu lắng, dốc đổ trình dâng sự cầu nguyện xin Đức Thánh Linh đầy dẫy trên đời sống của Hội Thánh…