Tình bạn Cơ Đốc

HTTL Hà Nội – Tình bạn Cơ Đốc thật không dễ dàng bởi đây là một mối quan hệ kéo theo sự ăn năn liên tục và sự chết trong cái tôi cá nhân. Tuy nhiên, đây lại là mối quan hệ an toàn và đáng tin cậy nhất bởi nó bày tỏ Chúa Giê-xu là…