Bức thư Chúa gửi những ai ngã lòng

HTTL Hà Nội – Là một cơ đốc nhân đang sống trong một thế giới loạn lạc, đi ngược lại với  tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, bạn sẽ không tránh khỏi những lúc buồn bã và thất vọng. Buồn bã vì công việc, chuyện tình cảm, gia đình hay chán nản chính bản thân…