Lãng quên Chúa

HTTL Hà Nội – Chúng ta, những Cơ đốc nhân hiện đại, thật dễ dàng chỉ tay vào Y-sơ-ra-ên và xét đoán họ đã quên mất chúa. Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta là vượt trội hơn so với dân Y-sơ-ra-ên, thuộc linh hơn và ít có khả năng quên Chúa hơn. Chúng ta đang sống…

3 bài học về ân điển

HTTL Hà Nội – “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8) 1/ Tất cả đều bởi ân điển của Chúa Tôi không nghĩ rằng bất kì ai trong chúng ta có thể tự nhận…

5 dấu hiệu Chúa đang muốn bạn chú ý

HTTL Hà Nội – “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12). Bạn có biết khi nào Chúa đang muốn bạn chú ý? 1/ Bạn…