Tôi không vô hình

HTTL Hà Nội – Giờ đây nhìn lại, những khoảng thời gian tăm tối trong cuộc đời tôi đều có một điểm chung: Tôi giống như một người vô hình. Nhưng bởi ân điển của Ngài, tôi đã không còn vô hình nữa! Một trong những khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi là sau…

Năng quyền cầu nguyện

HTTL  Hà Nội – Liệu Cầu Nguyện có thực sự đem đến sự khác biệt? Liệu Đức Chúa Trời có đang hành động thông qua những lời cầu nguyện của con cái Ngài? Ngài có đang vận hành trên cuộc đời của chúng ta thông qua những lời cầu nguyện hiệp một? Tôi chắc chắn rằng…

10 câu Kinh Thánh giúp bạn khi đối diện với những quyết định lớn

HTTL Hà Nội – Vào một vài thời điểm nào đó trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều phải đứng trước những quyết định khó khăn mà chính bản thân chúng ta không biết phải làm gì hay quyết định thế nào? Có đôi lúc Chúa bày tỏ đặc biệt cho chúng ta về những gì Ngài muốn chúng ta lựa…