Nhà Truyền Giáo Franklin Graham: “Tổng thống Obama đang dẫn dắt quốc gia Mỹ theo một chiều hướng tội lỗi”

HTTL Hà Nội – Nhà truyền giáo Franklin Graham đã lên tiếng phê bình mạnh mẽ Tổng thống Obama cho ý kiến của ông trong sự kiện “Gay Pride” diễn ra tại Nhà Trắng hôm qua, ngày 26/6. Đề cập đến những quyết định của Tòa án Tối Cao của Mỹ chính thức công nhận hôn nhân…