Những người bạn nên tránh

HTTL Hà Nội – Ca dao có câu “chọn bạn mà chơi, chọn nơi để ở”. Trong cuộc sống có vô vàn những người chúng ta gặp, có nhiều người bạn giúp chúng ta được trưởng thành và mạnh mẽ hơn, tuy nhiên, cũng có những người bạn ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta. Vậy chúng…

8 câu Kinh Thánh về sự Sửa Phạt

HTTL Hà Nội- Sự thờ ơ dẫn đến sự thiếu quan tâm, và sau đó, sẽ không còn có tình yêu thương nữa. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu yêu những người Ngài sửa trị. Điều này cho tôi biết rằng Đức Chúa Trời sửa phạt chúng ta nhằm giúp chúng ta ăn năn tội lỗi của mình. Khi Chúa sửa…