Sự bận rộn và tăng trưởng thuộc linh

HTTL Hà Nội – Có bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao đức tin của mình không được tăng trưởng? Điều gì đang ngăn trở bạn đến với Chúa và tương giao mật thiết với Ngài? Chúng ta thường đưa ra những lý do “chính đáng” để bào chữa cho bản thân mình, chẳng hạn như cuộc sống quá bận rộn, công…

Tình bạn Cơ Đốc

HTTL Hà Nội – Tình bạn Cơ Đốc thật không dễ dàng bởi đây là một mối quan hệ kéo theo sự ăn năn liên tục và sự chết trong cái tôi cá nhân. Tuy nhiên, đây lại là mối quan hệ an toàn và đáng tin cậy nhất bởi nó bày tỏ Chúa Giê-xu là…

Năng quyền cầu nguyện

HTTL  Hà Nội – Liệu Cầu Nguyện có thực sự đem đến sự khác biệt? Liệu Đức Chúa Trời có đang hành động thông qua những lời cầu nguyện của con cái Ngài? Ngài có đang vận hành trên cuộc đời của chúng ta thông qua những lời cầu nguyện hiệp một? Tôi chắc chắn rằng…