8 câu Kinh Thánh nói về sự yếu đuối

HTTL Hà Nội – Tất cả chúng ta đều yếu đuối và luôn sống trong tội lỗi. Nhưng nhờ huyết báu của Chúa, chúng ta đã được cứu. Vậy đang khi chúng ta yếu đuối nhất, Chúa Giê-xu đã chết thay cho chúng ta – đúng thời điểm của Ngài và đúng thời gian cho chúng ta bời chúng ta đã…

Nỗi sợ hãi tuổi già

HTTL Hà Nội – Tôi vẫn luôn ghi nhớ lời phán đầy quyền năng của Chúa Giê-xu “Đừng sợ” bởi câu nói này có thể ngăn chặn những nỗi sợ hãi đang rình rập trước tôi. Tôi tập trung vào Chúa và tin cậy nơi Ngài bởi Ngài là Đấng sắm sẵn và chuẩn bị tương lai của…

10 câu Kinh Thánh về sự ban cho

HTTL Hà Nội- Tôi rất thích nghiên cứu về các chủ đề khác nhau trong Kinh Thánh, vì những điều này giúp tôi tăng trưởng và được áp dụng vào các lĩnh vực trong đời sống khi còn ở trên đất. Bạn có đang tìm một người hoặc đối tượng nào đó cần mình giúp đỡ không?…