Lắng nghe tiếng Chúa

HTTL Hà Nội –  Hãy “đột phá” đời sống của bạn để trở lại với một điều căn bản của một môn đồ vì một môn đồ của Chúa Giê-xu là nghe được tiếng Ngài. Hãy cùng tham dự với chúng tôi. Tiên tri Ê-sai đã khuyên mọi người nghe sự cảnh báo từ ông,…

“Hãy bước đi theo Đức Thánh Linh” – Buổi Kiêng ăn & Cầu Nguyện – 28/6/2014

HTTL Hà Nội – Giữ vừng bầu khí yêu thương nóng cháy với Chúa, nối tiếp buổi Kiêng ăn & Cầu nguyện cho đất nước (17/5/2014) các tín hữu HTTL Hà Nội tiếp tục sâu lắng, dốc đổ trình dâng sự cầu nguyện xin Đức Thánh Linh đầy dẫy trên đời sống của Hội Thánh…