Hai trăm người Nam, Nữ từng là LGBT đã tụ họp để bày tỏ sự tự do họ đã tìm thấy khi bước đi theo Chúa Giê-xu

HTTL Hà Nội – Những người từng là đồng tính, từng là chuyển giới Nam, Nữ từ khắp nước Mỹ đã xuống thủ đô Washington D.C. vào cuối tuần này (25/05/2019) để tham gia cuộc Diễu Hành Tự Do thường niên lần thứ hai mà nơi đây họ đã công bố sự Tự do đã…

Kẻ nào gieo giống …?

HTTL Hà Nội -Khi thi hành chức vụ của mình trên đất, nhìn đám dân đông khốn đốn, bệnh tật, không có người chăn, Chúa Giê-xu đã động lòng thương xót.  Ngài tụ họp 72 môn đồ (có bản ghi 70), chia làm từng cặp dặn họ những điều cần thiết để ra đi rao…

Chúa sống và bạn sống?

HTTL Hà Nội – Các Cơ Đốc nhân đang sống bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa phục sinh, đức tin nơi Chúa Phục sinh của chúng ta có thực sự đang rất mãnh liệt? “Chúng ta biết rằng Chúa Cứu Thế đã từ chết sống lại, Ngài không còn chết nữa, sự chết…