Bao xa là quá xa?

HTTL Hà Nội – Cuộc đời trong Đấng Christ là một cuộc đời tự do. Một mối quan hệ trong đấng Christ – tin tưởng Ngài, đi theo Ngài và vâng phục Ngài – là mối quan hệ tràn đầy sự tự do, không phải nô lệ hay áp bức. Mọi hành động của sự vâng lời,…

Ai là người Chúa chọn?

HTTL Hà Nội – Việc hẹn hò không phải là chuyện dễ dàng đối với tất cả mọi người, và càng khó khăn hơn khi chúng ta là Cơ Đốc nhân bởi chúng ta thường vô ý tạo thêm áp lực cho đối phương với mong muốn có được một mối quan hệ hoàn hảo, và khi không…

Hẹn Hò Tiến Đến Hôn Nhân

HTTL Hà Nội – Ngoài việc quyết định theo Chúa Jêsus thì việc chọn bạn đời là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Hôn nhân có tầm quan trọng đặc biệt với hạnh phúc và thành công tương lai của bạn. Hay nói cách khác, hôn nhân quyết định bạn sẽ trở thành người…