Nuôi dạy con trẻ biết cầu nguyện

HTTL Hà Nội – Di sản lớn nhất tôi có thể truyền lại cho con cái mình là sự đam mê học biết và đi theo Chúa Giê-xu Christ.  Tôi nhận thấy có 10 cách thực tiễn để lồng ghép sự cầu nguyện vào đời sống và thói quen hàng ngày trong gia đình chúng tôi.…

Cầu nguyện cho thế hệ kế cận

HTTL Hà Nội – Một trong những trách nhiệm lớn nhất của chúng ta là dạy dỗ và huấn luyện con cái của mình hiểu những nguyên tắc cốt lõi trong Kinh Thánh để cung cấp cho chúng một nền tảng vững chắc trong Đấng Christ khi chúng lớn lên. Khi chúng ta cầu nguyện, ấy…

6 lời cầu nguyện cho lãnh đạo Hội Thánh

HTTL Hà Nội – “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Đừng khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác.” (Châm Ngôn 3:5-7) Những…

Đôi mắt mù lòa

HTTL Hà Nội – Bài học cho chúng ta hôm nay là xin Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự khôn ngoan thiêng thượng; vì nguồn của sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đôi mắt thuộc linh, để biết phân biệt…

3 khía cạnh trong mục vụ của lãnh đạo Hội Thánh

HTTL Hà Nội – Hội Thánh phát triển tốt tập trung hướng ra bên ngoài, luôn tìm cách mang Tin Lành đến một nền văn hóa đang bị hư mất và đưa những người chưa tin Chúa đến với mối quan hệ sâu sắc với Ngài. Những người lãnh đạo xuất sắc có một tầm nhìn toàn diện vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Từ…

Kiểm tra sức khỏe thuộc linh

HTTL Hà Nội – Khi nói đến sức khỏe thuộc linh, không phải lúc nào chúng ta cũng cảnh giác với những dấu hiệu cảnh báo. Nhưng đó là việc nên làm bởi cũng như vết thương không được chăm sóc hay một căn bệnh không được chẩn đoán có thể trở thành mối nguy hại cho sức khỏe;…

Đăng Ký Trại Hè Thanh Niên 2016

HTTL Hà Nội – Lại một mùa hè nữa lại đến, và năm nay Ban Thanh Niên Hội Thánh Tin Lành Hà Nội xin được thông báo sẽ tổ chức Trại Hè Thanh Niên 2016 với chủ đề “100% Sống cho điều quan trọng nhất”. Với mục đích cho các bạn Thanh Niên có thời…