Thành thật trong Chúa

HTTL Hà Nội – Nhiều Cơ Đốc nhân cho rằng thành thật là quan trọng nhưng chính bản thân họ lại đang bị kìm kẹp trong những “bí mật” khiến đời sống thuộc linh không thể phát triển mạnh mẽ được. Nhận định một sự thật và làm theo sự thật là hai điều hoàn toàn…

Chuyến đi Bồi Linh của Hội Thánh Tin Lành Mỹ Đình tại Vân Đồn – Quảng Ninh

HTTL Hà Nội – Với chủ đề “Biết Chúa”, ngày 14-15/5/2016 Hội Thánh Tin Lành Mỹ Đình đã có chuyễn đi bồi linh và thờ phượng Đức Chúa Trời tại huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Trong tinh thần háo hức và phấn khởi, trước ngày lên đường, Hội Thánh đã có nhiều buổi…