Hôm nay nên là ngày tôi kết hôn

HTTL Hà Nội – Hôn nhân là một món quà. Một món quà chứ không phải là một thứ có thể kiếm được, hay thương lượng được… Tôi đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình hồi tôi 10 tuổi (nghe có vẻ hơi điên phải không). Kế hoạch đó bao gồm những điều vô cùng…