Chúng ta cần bàn về phim ảnh khiêu dâm

HTTL Hà Nội – Một mình chúng ta không thể tìm ra giải pháp cho ham muốn, nhưng Chúa Giê-xu cho chúng ta dự phần trong vương quốc của Ngài, đến nỗi chúng ta nhận ra mình còn nhiều việc quan trọng hơn để làm thay vì cứ tập trung vào những ham muốn của bản…

Chịu đựng nỗi cô đơn

HTTL Hà Nội – Một trong những điều khó khăn nhất là chịu đựng nỗi cô đơn. Bởi chính mình phải vật lộn với chính mình. Mọi người có thể giúp đỡ hay chia sẻ nỗi buồn với chúng ta, nhưng họ không thể chữa lành cho chúng ta, chỉ duy Chúa Giê-xu có thể…

3 bài học về ân điển

HTTL Hà Nội – “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8) 1/ Tất cả đều bởi ân điển của Chúa Tôi không nghĩ rằng bất kì ai trong chúng ta có thể tự nhận…