Câu chuyện về kế hoạch kỳ diệu của Chúa dành cho một gia đình người Mỹ trong ngày 11/9

HTTL Hà Nội – Vào ngày 11 tháng 9 năm 2003, một người đàn ông ở Norfolk, Virginia đã gọi đến đài phát thanh địa phương để chia sẻ lại câu chuyện của ông. Tên của ông là Robert Matthews. Một vài tuần trước ngày 11 tháng 9 năm 2001, vợ chồng tôi biết tin…