10 câu Kinh Thánh giúp bạn khi đối diện với những quyết định lớn

HTTL Hà Nội – Vào một vài thời điểm nào đó trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều phải đứng trước những quyết định khó khăn mà chính bản thân chúng ta không biết phải làm gì hay quyết định thế nào? Có đôi lúc Chúa bày tỏ đặc biệt cho chúng ta về những gì Ngài muốn chúng ta lựa…