Nghĩ lại về ông già Nô-en

HTTL Hà Nội – Ông già Nô-en không thể giải quyết nan đề tồi tệ nhất của chúng ta. Còn Chúa Giê-xu đã giải quyết vấn đề tệ nhất ấy rồi: chính là tội lỗi của chúng ta và sự xa cách Đức Chúa Trời. Ông già Nô-en có thể thêm lớp đường lên chiếc bánh…

Cơ Đốc nhân có nên mừng Giáng Sinh?

HTTL Hà Nội – Tôi đồng cảm với những ai muốn trở thành một Cơ Đốc nhân một cách nghiêm khắc và rõ ràng, những người muốn tách bạch khỏi thế gian và bất cứ nguồn gốc ngoại giáo nào bên dưới việc mừng Giáng Sinh của chúng ta, nhưng tôi không đi theo con…

Thư gửi con gái tuổi mới lớn

HTTL Hà Nội – Khi con tiếp tục bước sang một hành trình mới là một người nữ Cơ Đốc trẻ, mẹ cầu nguyện để con sẽ sớm nhận diện và bác bỏ những sự dối trá của kẻ thù. Kẻ thù có vẻ đang chiến thắng đó, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Sự…