Những lời phát biểu của Phó Thổng Tống Hoa Kỳ Mike Pence tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Toàn Cầu Bảo vệ các Cơ Đốc nhân bị đàn áp.

HTTL Hà Nội – Sáng ngày 11/05/2017,  Phó Thổng Tống Hoa Kỳ Mike Pence  đã phát biểu một cách đầy đức tin tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Toàn Cầu Bảo vệ các Cơ Đốc nhân bị đàn áp: “Và khi chúng ta suy ngẫm về những thách thức lớn lao tại Hội nghị Thượng đỉnh…

Thư gửi cho con em Mục sư!

HTTL Hà Nội – Là con Mục Sư hay người hầu việc Chúa trọn thời gian, giá trị của bạn trong Chúa không cao hơn người khác. Quan trọng là bạn được Chúa lựa chọn để hoàn thành công việc kỳ diệu của Ngài trên đất này. Và sự kêu gọi của Chúa với mỗi…