Tôi đã được tự do!

HTTL Hà Nội – Là một thanh niên yêu mến Chúa, tôi luôn nghĩ rằng chẳng điều gì có thể khiến mình phạm tội với Chúa và làm hổ thẹn Tin Lành của Ngài. Nhưng tôi đã sai, tôi đã làm Chúa khóc và làm đau Đức Thánh Linh nhiều lần. Tôi nhận thấy mỗi giây…

Một Người Mẹ Đẹp Lòng Chúa

HTTL Hà Nội – Từ khi được kinh nghiệm ân điển của Chúa Giê-xu, tôi nhận ra tôi cần phải bày tỏ ân điển đối với con cái của mình, và không chỉ vậy, càng ngày tôi càng nhận thấy mình cũng cần dành ân điển cho chính bản thân mình nữa. Khi thực hành ân điển…