Chúa sống và bạn sống?

HTTL Hà Nội – Các Cơ Đốc nhân đang sống bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa phục sinh, đức tin nơi Chúa Phục sinh của chúng ta có thực sự đang rất mãnh liệt? “Chúng ta biết rằng Chúa Cứu Thế đã từ chết sống lại, Ngài không còn chết nữa, sự chết…

Năng quyền của sự Phục sinh

HTTL Hà Nội – Sự Phục sinh của Đấng Christ có ý nghĩa gì với bạn không? Điều này có thực sự tạo nên một khác biệt nào trên đời sống của bạn? Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định những điều trên là có thật qua I Cô-rinh-tô 15. Trong thư tín gửi những tín hữu thành Cô-rinh-tô,…