4 quan điểm về sự bình an

HTTL Hà Nội – “Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Giê-xu.” (Phi-líp 4:7) 1/ Cùng Chúa tạo nên sự bình an Sự bình an của Đức Chúa Trời, là điều nằm ngoài mọi sự hiểu biết, không…

4 cách nhìn vào sự bắt bớ

HTTL Hà Nội – “Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính, Vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ! Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con…

21 câu danh ngôn Từ Helen Keller

HTTL Hà Nội – Hầu hết mọi người đều biết Helen Keller là người phụ nữ bị mù và điếc, nhưng vẫn học để đọc và nói chuyện. Điều này là đúng, nhưng Helen Keller có nhiều hơn những khiếm khuyết của mình. Bà là một Cơ Đốc Nhân mạnh mẽ, một nhà văn, nhà…