16 câu danh ngôn về hy vọng

HTTL Hà Nội – Hy vọng có phải chỉ là một cảm giác, một điều ước hay một ý tưởng tốt đẹp mà người tích cực hay nhắc đến? Không, hy vọng còn hơn thế nữa. Đó là một nguyên tắc Kinh Thánh và là nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ. 1/ Đức Giê-hô-va phán:…

4 lý do để cho đi mùa Giáng Sinh này

HTTL Hà Nội – “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Giê-xu để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10) 1/ Chúa là Đấng Ban Cho Sứ đồ Phao-lô nhắc nhớ chúng ta rằng không có thứ…