6 bước ra khỏi sự thất vọng

HTTL Hà Nội – “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh…

Cầu nguyện điều lớn cho con trẻ

HTTL Hà Nội – Chúa không bận tâm đến sự văn vẻ của lời cầu nguyện mà nó liên quan đến tấm lòng của chúng ta. Việc cầu nguyện cho con khiến tôi để tâm nhiều hơn và cũng giúp ích cho đời sống cầu nguyện của chính tôi nữa, nhào nặn tấm lòng để…

Kiểm tra sức khỏe thuộc linh

HTTL Hà Nội – Khi nói đến sức khỏe thuộc linh, không phải lúc nào chúng ta cũng cảnh giác với những dấu hiệu cảnh báo. Nhưng đó là việc nên làm bởi cũng như vết thương không được chăm sóc hay một căn bệnh không được chẩn đoán có thể trở thành mối nguy hại cho sức khỏe;…

Hội Thánh và công tác Môn đệ hóa

HTTL Hà Nội – Đôi khi bạn thầm nghĩ “Mình chỉ cần kết nối với một tín hữu để thờ phượng Chúa, không cần đến nhà thờ nhóm lại. Mệt mỏi, tổn thương và rắc rối lắm”! Xin Chúa bày tỏ cho bạn biết chương trình lớn Ngài hoạch định trên đời sống bạn! Gần đây…

Nhận biết cơ hội đến từ Thiên Chúa

HTTL Hà Nội – Trong cuộc sống, có nhiều cơ hội hấp dẫn đến với chúng ta cách tự nhiên khiến chúng ta mừng rỡ chọn lựa: nhiều cơ hội đến từ Chúa, nhưng cũng có nhiều cánh cửa Chúa không muốn chúng ta bước vào. Vậy làm thế nào để phân biệt được ý Chúa? Làm thế nào…