3 bài học về ân điển

HTTL Hà Nội – “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8) 1/ Tất cả đều bởi ân điển của Chúa Tôi không nghĩ rằng bất kì ai trong chúng ta có thể tự nhận…

10.000 Người Cha

HTTL Hà Nội – Thách thức của tôi dành cho những người đàn ông lớn tuổi hơn là bắt đầu “làm Cha” cho những người nam trẻ tuổi hơn. Mời gọi họ bước vào cuộc đời của quý vị, chỉ cho họ thấy ân điển của Đức Chúa Trời đã in dấu ấn trong cuộc…