Chịu đựng nỗi cô đơn

HTTL Hà Nội – Một trong những điều khó khăn nhất là chịu đựng nỗi cô đơn. Bởi chính mình phải vật lộn với chính mình. Mọi người có thể giúp đỡ hay chia sẻ nỗi buồn với chúng ta, nhưng họ không thể chữa lành cho chúng ta, chỉ duy Chúa Giê-xu có thể…

Dạy con từ thuở còn thơ

HTTL Hà Nội – Trên hết mọi sự là chúng ta đừng bao giờ quên, hay ngưng nghỉ trong sự cầu nguyện cho con cái mình; dâng chúng lên trong tay của Đức Chúa Trời để Ngài quan phòng gìn giữ. Tôi hoàn toàn tin rằng, khi người cha mẹ thiết tha mỗi ngày cầu…

Đôi mắt mù lòa

HTTL Hà Nội – Bài học cho chúng ta hôm nay là xin Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự khôn ngoan thiêng thượng; vì nguồn của sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đôi mắt thuộc linh, để biết phân biệt…