21 câu danh ngôn Từ Helen Keller

HTTL Hà Nội – Hầu hết mọi người đều biết Helen Keller là người phụ nữ bị mù và điếc, nhưng vẫn học để đọc và nói chuyện. Điều này là đúng, nhưng Helen Keller có nhiều hơn những khiếm khuyết của mình. Bà là một Cơ Đốc Nhân mạnh mẽ, một nhà văn, nhà…

Lãng quên Chúa

HTTL Hà Nội – Chúng ta, những Cơ đốc nhân hiện đại, thật dễ dàng chỉ tay vào Y-sơ-ra-ên và xét đoán họ đã quên mất chúa. Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta là vượt trội hơn so với dân Y-sơ-ra-ên, thuộc linh hơn và ít có khả năng quên Chúa hơn. Chúng ta đang sống…