4 lý do để cho đi mùa Giáng Sinh này

HTTL Hà Nội – “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Giê-xu để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10) 1/ Chúa là Đấng Ban Cho Sứ đồ Phao-lô nhắc nhớ chúng ta rằng không có thứ…

3 lý do để cười

HTTL Hà Nội – “Nụ cười của Đức Chúa Trời là sự chiến thắng. ” (John Greenleaf Whittier) 1/ Có chiến thắng Chúng ta có chiến thắng trong Chúa Giê-xu vì Ngài đã đắc thắng sự chết, nhưng cần ghi nhớ chúng ta không phải là nguồn gốc của chiến thắng đó; mà chính là Chúa. Chúng…

18 câu danh ngôn về tuổi thơ

HTTL Hà Nội – Dù bạn đã có con hay chưa thì mỗi chúng ta đều từng là một đứa trẻ; và chúng ta đều là con cái của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu có một vị trí đặc biệt trong trái tim dành cho con trẻ. Là người lớn, chúng ta có trách nhiệm nuôi dạy trẻ…