10 Câu Kinh Thánh khích lệ người nghèo đói và vô gia cư

HTTL Hà Nội – Nếu bạn đã từng kinh nghiệm sự đói khát, không nhà cửa, bạn sẽ hiểu cảm giác chịu đựng đó là như thế nào; nhưng Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta kêu cầu Ngài, Chúa sẽ “hướng tai” đến bạn và “lắng nghe những ước vọng” trong trái tim bạn. 1. Kẻ ức hiếp người cô thế…

Giảng lẽ thật cách can đảm (phần 2)

HTTL Hà Nội – Phần thưởng của việc can đảm đứng lên cho lẽ thật sẽ còn lại mãi mãi. “Vậy, chớ bỏ lòng tin quyết của mình, vì nó sẽ đem lại phần thưởng lớn.” (Hê-bơ-rơ 10:35) Phần thưởng đó còn lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ những sự chống đối nào bạn phải đương đầu.…

Giảng lẽ thật cách can đảm (phần 1)

HTTL Hà Nội – Phần thưởng của việc can đảm đứng lên cho lẽ thật sẽ còn lại mãi mãi. “Vậy, chớ bỏ lòng tin quyết của mình, vì nó sẽ đem lại phần thưởng lớn.” (Hê-bơ-rơ 10:35) Phần thưởng đó còn lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ những sự chống đối nào bạn phải…

Câu chuyện về kế hoạch kỳ diệu của Chúa dành cho một gia đình người Mỹ trong ngày 11/9

HTTL Hà Nội – Vào ngày 11 tháng 9 năm 2003, một người đàn ông ở Norfolk, Virginia đã gọi đến đài phát thanh địa phương để chia sẻ lại câu chuyện của ông. Tên của ông là Robert Matthews. Một vài tuần trước ngày 11 tháng 9 năm 2001, vợ chồng tôi biết tin…

Xin Quý con cái Chúa tiếp tục cầu thay & dâng hiến giúp đỡ cháu Phước Ân sớm được hồi phục

HTTL Hà Nội – Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được từ anh Phước, bố cháu Phước Ân bị bỏng 80%: “Tình trạng sức khỏe cháu Phước Ân đã có những bước tiến triển tốt. Xin Hội Thánh nhớ đến cháu và gia đình trong sự cầu nguyện.” Ngày 13/4/2015, Hội Thánh Tin Lành…