Chuyến đi Bồi Linh của Hội Thánh Tin Lành Mỹ Đình tại Vân Đồn – Quảng Ninh

HTTL Hà Nội – Với chủ đề “Biết Chúa”, ngày 14-15/5/2016 Hội Thánh Tin Lành Mỹ Đình đã có chuyễn đi bồi linh và thờ phượng Đức Chúa Trời tại huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Trong tinh thần háo hức và phấn khởi, trước ngày lên đường, Hội Thánh đã có nhiều buổi…

Tôi không vô hình

HTTL Hà Nội – Giờ đây nhìn lại, những khoảng thời gian tăm tối trong cuộc đời tôi đều có một điểm chung: Tôi giống như một người vô hình. Nhưng bởi ân điển của Ngài, tôi đã không còn vô hình nữa! Một trong những khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi là sau…

Những người bạn nên tránh

HTTL Hà Nội – Ca dao có câu “chọn bạn mà chơi, chọn nơi để ở”. Trong cuộc sống có vô vàn những người chúng ta gặp, có nhiều người bạn giúp chúng ta được trưởng thành và mạnh mẽ hơn, tuy nhiên, cũng có những người bạn ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta. Vậy chúng…