Tình yêu trưởng thành – 27/04/2019

HTTL Hà Nội – Cuối cùng cặp vợ chồng mới cưới này được đoàn tụ. Người chồng trở về cùng vợ mình (“vườn” chàng) và họ bày tỏ tình yêu dành cho nhau. Trước hết, người nữ này xưng nhận rằng nàng thuộc về người yêu dấu từ trước khi chàng thuộc về nàng (c.2-3).…

Sự sụp đổ ‘Nhà của Đức Chúa Trời’ đến ‘Nhà của các ngươi’ – 05/04/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Jêsus công bố sự bất hạnh và sự đoán phạt của hỏa ngục đối với những lãnh đạo tôn giáo đạo đức giả, những người đã trang trí mả của các tiên tri và những người công chính trong quá khứ, nhưng lại bắt bớ cả Đức Chúa Jêsus,…

Chiến thắng thật – 3/04/2019

HTTL Hà Nội – Việc các lãnh đạo tôn giáo đều “ngồi trên ghế của Môi-se” nghĩa là họ có thẩm quyền dạy dỗ và dẫn dắt dân sự về luật pháp. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng mặc dù việc vâng giữ luật pháp mà những người Pha-ri-si đã giảng dạy là quan trọng,…

Vương quốc Đức Chúa Trời được hoàn tất qua tình yêu thương – 2/04/2019

HTTL Hà Nội – Lại một lần nữa, những người Pha-ri-si cố thử Đức Chúa Jêsus. Họ hỏi Ngài điều răn nào là quan trọng nhất (c.34-36). Đức Chúa Jêsus trả lời rằng trước hết là trọn lòng kính mến Đức Chúa Trời và thứ hai là yêu người lân cận như chính mình (c.37-39).…