Tình yêu trưởng thành – 27/04/2019

HTTL Hà Nội – Cuối cùng cặp vợ chồng mới cưới này được đoàn tụ. Người chồng trở về cùng vợ mình (“vườn” chàng) và họ bày tỏ tình yêu dành cho nhau. Trước hết, người nữ này xưng nhận rằng nàng thuộc về người yêu dấu từ trước khi chàng thuộc về nàng (c.2-3).…