Bước đi theo Thánh Linh

HTTL Hà Nội – “Vậy tôi nói, hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng thỏa mãn những dục vọng xác thịt” (Ga-la-ti 5:16). Nếu chúng ta đặt để tâm trí mình theo Thánh Linh, hiểu lời Chúa, học hỏi từ những thất bại cũng như thành công của mình và nương náu trong bóng cánh Ngài, chúng ta sẽ tiến…

Con người mới trong Đấng Christ

HTTL Hà Nội – Thưa quý ông bà anh chị em, giữa cuộc sống vàng thau lẫn lộn bên ngoài thế gian, thì trong bất cứ Hội Thánh của Đức Chúa Trời khắp mọi nơi trên thế giới hôm nay đều có những pha trộn: cỏ lùng với lúa mì, chiên với dê…Đức Chúa Trời…