Chứng nhân tốt tại nơi làm việc

HTTL Hà Nội – Tôi từng để Chúa chờ đợi bên ngoài “cánh cửa công sở” từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày, bởi tôi nghĩ rằng mình chỉ cần tập trung vào công việc với kết quả và thành tích cao, mang về nhiều lợi nhuận cho công ty. Chỉ khi ở nhà hay đến…

Sự giản dị của người nữ Cơ Đốc

HTTL Hà Nội – Trang phục chúng ta mặc không hẳn là điểm chính yếu để chúng ta tôn vinh Danh Chúa. Một mặt, trang phục không đóng vai trò quyết định, mặt khác, chúng làm nền để khiến điều vĩ đại hơn được soi sáng. Trang phục giản dị là trang phục không khoe thân thể,…