Đăng Ký Trại Hè Thanh Niên 2016

HTTL Hà Nội – Lại một mùa hè nữa lại đến, và năm nay Ban Thanh Niên Hội Thánh Tin Lành Hà Nội xin được thông báo sẽ tổ chức Trại Hè Thanh Niên 2016 với chủ đề “100% Sống cho điều quan trọng nhất”. Với mục đích cho các bạn Thanh Niên có thời…