Câu Chuyện 18: Sa-mu-ên

HTTL Hà Nội – Thân chào quý phụ huynh và các em thiếu nhi. Trong câu chuyện lần trước, chúng ta đã được làm quen với rất nhiều các nhân vật khác nhau, trong đó bà Ru-tơ chính là nhân vật chính trong câu chuyện lần trước của chúng ta. Ru-tơ là một người phụ…