Xấu hổ về thân thể mình

HTTL Hà Nội – Dưới đây là 6 lẽ thật cho những bạn trẻ đang phải đấu tranh với sự xấu hổ về thân thể mình. Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi ghét bản thân mình là khi nào, nhưng tôi nhớ nó gây tổn thương đến dường nào. Tôi nhìn vào gương và…

Chịu đựng nỗi cô đơn

HTTL Hà Nội – Một trong những điều khó khăn nhất là chịu đựng nỗi cô đơn. Bởi chính mình phải vật lộn với chính mình. Mọi người có thể giúp đỡ hay chia sẻ nỗi buồn với chúng ta, nhưng họ không thể chữa lành cho chúng ta, chỉ duy Chúa Giê-xu có thể…

15 câu danh ngôn khuyến khích tinh thần

HTTL Hà Nội – Theo Ma-thi-ơ 10:34, Chúa Giê-xu nói: “Chớ tưởng Ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến, không phải để đem bình an, mà là gươm giáo.” Cơ Đốc nhân bước đi trong Đấng Christ luôn trong tư thế chiến đấu cho dù chúng ta có thích hay không, bởi vì chúng…