Ứng dụng HTTL Hà Nội

Nhiều tính năng hữu ích trong một ứng dụng di động
được phát triển bởi Hội Thánh Tin Lành Hà Nội.

Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí, được phát triển trên 2 nền tảng Android và iOS. Vui lòng kết nối Internet để cập nhật bài viết mới hoặc thêm bài viết vào Danh Sách Yêu Thích để xem theo chế độ ngoại tuyến.

Ứng dụng Tâm Vấn Cơ Đốc

Lắng nghe những chia sẻ & giúp bạn giải đáp thắc mắc
được phát triển bởi Hội Thánh Tin Lành Hà Nội.

Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí, được phát triển trên 2 nền tảng Android và iOS. Vui lòng kết nối Internet để cập nhật câu hỏi mới hoặc thêm câu hỏi vào Danh Sách Yêu Thích để xem theo chế độ ngoại tuyến.

Ứng dụng Bé Tập Tô Màu

Giúp học Kinh Thánh & giải trí cho thiếu nhi
được phát triển bởi Hội Thánh Tin Lành Hà Nội.

Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí, được phát triển trên nền tảng website. Các cháu thiếu nhi có thể học hỏi Kinh Thánh thông qua các bức tranh tô màu. Bên cạnh đó, các em cũng có thể lưu thành phẩm của mình về máy tính.